IVO bifaller en ansökan enligt ny lagstiftning –tillståndssökande bolag bedöms ha insikt

2019 mar 22

Principiella beslut

IVO beslutade den 13 mars 2019 att bifalla en ansökan om tillstånd att bedriva en tillståndspliktig verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 socialtjänstlagen (2001:453).