IVO gör inte längre någon prövning av verksamhetsansvarig i verksamhet som bedriver personlig assistans

2019 apr 16

Principiella beslut

IVO fattade den 3 april 2019 ett beslut om att utfärda ett nytt tillståndsbevis för en verksamhet som bedriver personlig assistans utan att pröva kompetensen eller lämpligheten hos en ny tilltänkt verksamhetsansvarig.