IVO gör inte längre någon prövning av verksamhetsansvarig i verksamhet som bedriver personlig assistans

2019 apr 16

Principiella beslut

IVO fattade den 3 april 2019 ett beslut om att utfärda ett nytt tillståndsbevis för en verksamhet som bedriver personlig assistans utan att pröva kompetensen eller lämpligheten hos en ny tilltänkt verksamhetsansvarig.

IVO gör inte längre någon bedömning av personens kompetens eller lämplighet vid byte av verksamhetsansvarig i verksamhet som bedriver personlig assistans. Det beror på att det inte längre finns något rättsligt stöd för IVO att göra en sådan prövning. Det innebär att företag som bedriver personlig assistans enbart behöver anmäla byte av verksamhetsansvarig till IVO.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.