IVO polisanmäler socialnämnd för systematiskt kringgående av tillståndsplikt

2018 aug 21

Principiella beslut

Nämnden har under flera år placerat enskilda, som beviljats boende enligt LSS, i en verksamhet utan tillstånd. Då omständigheterna tyder på ett medvetet kringgående av kravet på tillstånd polisanmäler IVO nämnden för tjänstefel.