IVO tar tillbaka tillstånd på grund av oriktiga uppgifter

2019 mar 04

Principiella beslut

Ett bolag lämnade felaktiga och vilseledande uppgifter i sin ansökan om tillstånd. När detta nu har uppdagats tar IVO tillbaka tillståndet från bolaget.