IVO tar tillbaka tillstånd på grund av oriktiga uppgifter

2019 mar 04

Principiella beslut

Ett bolag lämnade felaktiga och vilseledande uppgifter i sin ansökan om tillstånd. När detta nu har uppdagats tar IVO tillbaka tillståndet från bolaget.

IVO beslutade den 13 februari 2019 att ändra sitt tidigare gynnande beslut, riktat till ett bolag om bedriver verksamhet med hem för vård eller boende (HVB). Detta innebär att bolaget inte längre har tillstånd att bedriva verksamhet. 

IVO har konstaterat att bolaget i sina ansökningar har angett felaktiga och vilseledande uppgifter i fråga om vem som skulle vara föreståndare för verksamheten. Eftersom det har visat sig att denne person inte har haft någon anställning i verksamheten är IVO:s tidigare, gynnande, beslut fattat på felaktiga grunder. 

Mot bakgrund av att bolagen har lämnat oriktiga och vilseledande uppgifter kan IVO ändra besluten med stöd av 37 § andra stycket 3 förvaltningslagen (2017:900).

För mer information om ärendena kontakta avdelningen för tillståndsprövning.