Kommunalförbundens verksamhet omfattas av enbart anmälningsplikt

2019 feb 06

Principiella beslut

IVO beslutade den 30 januari 2019 att avvisa ett kommunalförbunds ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av hem för vård eller boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.