Bolag nekas tillstånd att bedriva assistansverksamhet pga företrädarens olämplighet

2016 jun 09

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans på grund av att bolagets företrädare tidigare har haft bestämmande inflytande i tre assistansbolag som har misskött sin bokföring och ekonomi i övrigt.