Nekas tillstånd att bedriva assistansverksamhet på grund av ekonomisk olämplighet

2017 jul 11

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans på grund av bolagsföreträdarens olämplighet. Företrädaren har haft bestämmande inflytande i andra bolag som inte har skött sin bokföring och övriga ekonomiska åtaganden.