Nekas tillstånd att bedriva assistansverksamhet pga. företrädares olämplighet

2016 dec 13

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans på grund av att personer med bestämmande inflytande i bolaget tidigare bedrivit finansieringsrörelse vars tillstånd återkallats av Finansinspektionen.