Nekas tillstånd för assistansverksamhet på grund av upprepade brister

2016 dec 13

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans på grund av en sammantagen bedömning av de brister som funnits ibland annat bolagets hemtjänstverksamhet.