Nekas tillstånd för HVB - har tidigare olovligen bedrivit annan verksamhet

2017 mar 23

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva HVB på grund av att bolagets företrädare inte anses vara lämpliga att bedriva sådan verksamhet, då bolaget utan tillstånd har bedrivit boenden för barn och unga på annan ort.