Sammantagen bedömning av föreståndares kompetens enligt nya HVB-föreskrifter

2017 jul 06

Principiella beslut

Med tillämpning av nya HVB-föreskrifter godkänner IVO föreståndares kompetens baserat på en sammantagen bedömning av utbildning och erfarenhet.

Eventuella brister i högskoleutbildning bedöms vägas upp av annan utbildning och gedigen erfarenhet av liknande verksamhet.

IVO beslutade den 28 juni 2017 att godkänna två bolags ansökningar om tillstånd respektive ändring av tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB).

I båda fallen fann IVO att föreslagen föreståndare har en högskoleutbildning vars innehåll inte fullt ut är relevant för anställningen. Med stöd av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55) om hem för vård eller boende gör IVO dock en sammantagen bedömning av personernas erfarenhet och utbildning i övrigt varvid de anses ha tillräcklig kompetens för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten.