Tillstånd beviljas efter helhetsbedömning av bemanningen på särskilt boende

2018 feb 06

Principiella beslut

IVO:s samlade bedömning är att det sökande bolaget uppfyller kraven och beviljar tillstånd att bedriva särskilt boende för äldre.