Tillstånd beviljas för stödboende trots att detta tidigare bedrivits utan tillstånd

2017 jun 30

Principiella beslut

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller en ansökan om tillstånd att bedriva stödboende trots att bolaget tidigare har bedrivit sådan verksamhet utan tillstånd.