Tillstånd beviljas inte för blandad enhet på särskilt boende för äldre

2018 jun 21

Principiella beslut

IVO bedömer att sökandebolaget inte har visat att verksamheten vid en specifik enhet kan bedrivas med god kvalitet och säkerhet. IVO avslår därför bolagets ansökan om tillstånd för denna enhet, men beviljar tillstånd för verksamhetens övriga delar.