Utökning av platser i bostad med särskild service för barn och ungdomar (LSS)

2015 okt 22

Principiella beslut

Bolaget AB ansökte om en utökning av nuvarande tillstånd från fem till åtta platser. Bolaget AB drev sedan tidigare skola, särskola, förskoleklass och gymnasium.