Yrkande från sökanden att omfattas av övergångsbestämmelse avvisas

2018 jul 19

Principiella beslut

IVO har i ett delbeslut avvisat ett yrkande om att en verksamhet omfattas av övergångsbestämmelsen i lagen (2017:210) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453). Ansökan har kommit in för sent för att omfattas av övergångsbestämmelsen.