Återkallande av tillstånd att bedriva tillståndspliktig verksamhet (HVB)

2014 feb 20

Principiella beslut

HVB hemmet består av en verksamhet i en huvudbyggnad, ett kollektivboende (totalt 10 platser) och ett antal träningsboenden totalt nio platser) på adresser som inte angetts i tillståndsbeslutet.