Bemanning på demensboende (SoL)

2015 feb 18

Principiella beslut

IVO har i beslut den 18 februari 2015 förelagt Vård- och omsorgsnämnd i kommunen vid vite att säkerställa tillräcklig bemanning och att senast den 4 maj 2015 komma in med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits.