Enskilda som delar rum på korttidsboende (SoL)

2015 apr 20

Principiella beslut

IVO genomförde i maj 2014 en verksamhetstillsyn vid ett korttidsboende. Tillsynen genomfördes med anledning av en anmälan enligt lex Sarah om ett allvarligt missförhållande på ett korttidsboende.