Fråga om skyldighet att servera halalslaktat kött

2016 apr 11

Principiella beslut

IVO har den 6 april 2016 fattat beslut i ett tillsynsärende rörande skyldigheten för ett hem för vård eller boende (HVB) att servera halalslaktat kött.