Nyanserad bedömning av socialnämnds ansvar för att aktivt söka upp missbrukare

2019 maj 16

Principiella beslut

IVO har funnit brister i socialnämndens individuellt uppsökande arbete riktat till personer med missbruk. IVO bedömer att nämndens skyldighet att arbeta aktivt med att se till att behövande får hjälp och stöd bör innefatta varierade åtgärder.