Tillstånd återkallas på grund av olämplig person med bestämmande inflytande

2016 jun 10

Principiella beslut

IVO har beslutat att återkalla ett bolags (Bolaget) tillstånd att bedriva verksamhet avseende personlig assistans.