Tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden rörande ensamkommande barn som uppges ingå i äktenskap vid ankomst till Sverige

2017 maj 11

Principiella beslut

IVO har fattat beslut i två ärenden rörande socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn som uppgetts ingå i äktenskap med vuxna personer.