Analys av regelverket för tillståndsprövning - Delrapport om avgifter

2020 maj 29

Rapporter

Denna rapport utgör en delredovisning av det regeringsuppdrag som myndigheten fått avseende analys av nuvarande regelverk för tillståndsprövning inom vård och omsorg.

Kvinna på permobil
Foto: Johnér