Apotekens vårdskador – analys av lex Maria och klagomål inom apoteksverksamhet 2010–2013

2014 jun 01

Rapporter

Fel dos är den vanligaste händelsen bakom lex Maria-anmälningar och klagomål. Den vanligaste händelsen i den aktuella periodens lex Maria-anmälningar och klagomål är att patienten expedierats medicin med fel dos.