Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet

2016 okt 01

Rapporter

Personal- och kunskapsbrister är något som påverkar patientsäkerheten. I denna rapport belyser IVO apotekspersonalens anmälningsskyldighet och hinder för att anmäla överförskrivning.

Apoteksmedarbetare letar efter läkemedel i en hylla. Omslagbild till rapporten Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet