Barn riskerar att bli utan stöd och hjälp

2020 jan 07

Rapporter

En regional tillsyn av våld i nära relationer vid 13 kommuner och 7 barnkliniker i Mellansverige

En vuxen och ett barn sitter på en bänk med ryggen mot kameran