Bidrar klagomål från patient och närstående till ökad kvalitet och patientsäkerhet?

2017 apr 26

Rapporter

Nationell tillsyn inom hälso- och sjukvård.

En kvinnlig och en manlig vårdpersonal pratar med kvinnlig patient