Blev det någon verkstad? Bidrar lex Maria och lex Sarah till säkrare vård och omsorg?

2016 maj 01

Rapporter

Rapporten belyser ett tillsynsprojekt där IVO följt upp lex Maria- och lex Sarahanmälningar till IVO. Tillsynerna genomfördes under 2015.

Olika handverktyg