Förhandsbedömningar av barn och unga - skydd i tid?

2017 feb 01

Rapporter

Under 2015 genomförde IVO avdelning nord en tillsyn av tio kommuners myndighetsutövning. Syftet med tillsynsprojektet var att granska hur kommunerna arbetar med skyddsbedömningar och förhandsbedömningar samt om anmälningarna hanteras skyndsamt.