Förhandsbedömningar i socialtjänsten – ett riskområde

2014 sep 01

Rapporter

Rapport från ett pilotprojekt i Sörmland våren 2014.