Fyra kommuners handläggning i ärenden som avser familjehemsplacerade barn

2016 maj 01

Rapporter

IVO har granskat fyra kommuners handläggning i ärenden som avser familjehemsplacerade barn. Granskningen genomfördes i två små och två större kommuner.