Gör lex Maria vården säkrare?

2015 okt 01

Rapporter

En uppföljning av lex Maria-anmälningar från den somatiska specialistsjukvården i sydöstra Sverige.