Högre kompetens för ökad patientsäkerhet på akutmottagning

2017 jan 01

Rapporter

IVO har i flera ärenden avseende akutmottagningar sett att brister i kompetens och erfarenhet har varit orsak till allvarliga händelser. Denna sammanställning är en granskning av tolv akutmottagningar i norra Sverige.