Hyrläkare - vårdgivarens dilemma?

2016 okt 01

Rapporter

Kontinuitet, vakanser och en ökad rörlighet hos hälso- och sjukvårdspersonalen i primärvården.

Fyra vårdpersonal poserar leende.