Kommunikation ett förbättringsområde - Klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom primärvården och äldrevården

2014 mar 01

Rapporter

Rapporten tar upp klagomål och anmälningar enligt lex Maria, inom primärvården och äldrevården, i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Underlaget består av de klagomål och anmälningar som är beslutade under första halvåret 2013.