Lämplig eller inte - det är prövningen

2016 okt 01

Rapporter

Rapporten grundar sig på lämplighetsprövning av verksamheter som bedriver personlig assistans enligt LSS och som har tillstånd från IVO att göra så.

Hand med penna som ska kryssa i rutor