Med makt följer ansvar - Socialtjänstens myndighetsutövning inom LSS och hemtjänst

2016 jun 01

Rapporter

Rapporten grundar sig på två tillsynsinsatser, en som avser myndighetsutövning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och en som avser myndighetsutövning inom hemtjänst, som beviljas med stöd av socialtjänstlagen SoL.

Äldre dam i hemmiljö, sitter och ler mot kameran