När temperaturen stiger - Åtgärder inom äldreomsorgen under värmeböljan 2014

2015 feb 01

Rapporter

Tillsynen genomfördes för att granska vilka åtgärder som vidtogs inom äldreomsorgen med tanke på de varningar som utfärdades på grund av värmeböljan.