Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården

2018 feb 26

Rapporter

Granskning av tandvården visar att vårdgivare behöver ta ett ökat ansvar.

Manlig patient blir undersökt av tandläkare.