Personlig assistans för barn - Tillsyn av enskilda assistansanordnare

2014 jan 01

Rapporter

Under 2013 har inspektioner genomförts hos enskilda assistansanordnare för barn. Det stora flertalet assistansanordnare har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, men även att det finns brister och behov av förbättringar.