Personlig assistans under luppen

2015 nov 01

Rapporter

Sammanställning av lex Sarah-anmälningar och klagomål inom personlig assistans mellan 1 juli 2011 och 31 december 2014.