Slutredovisning - Nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

2022 jun 17

Rapporter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått i uppdrag av regeringen att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem.

Uppdraget slutredovisades 30 april 2022. 

Information om regeringsuppdraget.