Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2014

2015 aug 01

Rapporter

I rapporten konstaterar IVO bland annat att antalet klagomål till patientnämnderna fortsätter att öka.