Samverkan för patienter och brukares välbefinnande - Barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten

2016 dec 01

Rapporter

Under 2015 gjorde IVO:s avdelning nord en särskild granskning av samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. De verksamheter som ingick i tillsynen var fyra BUP- mottagningar och fyra socialtjänstenheter.