Samverkan för patienter och brukares välbefinnande - Hemsjukvård, hemtjänst och primärvård

2016 dec 01

Rapporter

Under 2015 gjorde IVO:s avdelning nord en granskning av samverkan och informationsöverföring mellan hemtjänst, hemsjukvård och primärvård. Den aktuella tillsynen hade ett särskilt fokus på äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov.