Samverkan för patienter och brukares välbefinnande - Missbruks- och beroendevården

2016 dec 01

Rapporter

Samverkan mellan olika verksamheter är viktig för att vård- och omsorgskedjan ska vara hållbar men är något som IVO ofta ser brister.