Systemanalys - Region Skåne

2014 mar 01

Rapporter

Denna rapport innehåller en systemanalys av Region Skånes hälso- och sjukvårdssystem. Den är framtagen för att utgöra ett underlag för tillsynsdialogen.