Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas - Klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom den somatiska specialistsjukvården

2014 mar 01

Rapporter

Rapporten tar upp klagomål och anmälningar enligt lex Maria, inom den somatiska specialistsjukvården, i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län, som är beslutade under första halvåret 2013.